disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s van ‘Peltomaa Fraanje Perkola’ is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. ‘Peltomaa Fraanje Perkola’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van zijn website.

links naar externe websites

Op de webpagina’s van de ‘Peltomaa Fraanje Perkola’ bevinden zich links naar externe websites. ‘Peltomaa Fraanje Perkola’ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

linken naar website peltomaafraanjeperkola

Linken naar pagina’s van de www.peltomaafraanjeperkola.com is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat ‘Peltomaa Fraanje Perkola’ toestemming verleende waar dat niet het geval is.

De juiste link is www.peltomaafraanjeperkola.com met als officiële beschrijving ‘Peltomaa Fraanje Perkola’.

auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van www.peltomaafraanjeperkola.com en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Harmen Fraanje, Aino Peltomaa en Mikko Perkola.